Twój dług przyjdź  zapytaj  odpracuj 

Potrzebujesz pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych?
Ta oferta jest dla Ciebie!


Jak to zrobić?

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia nr 89/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. proponujemy umożliwienie dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spłatę zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg w formie świadczenia rzeczowego.

O spłatę zadłużenia za lokal w formie świadczenia rzeczowego może ubiegać się dłużnik, który spełnia następujące warunki:

  1. zajmuje lub zajmował lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
  2. posiada zadłużenie z tytułu obecnie lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
  3. wystąpi do Prezydenta z pisemnym wnioskiem o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.

Świadczenie rzeczowe może wykonywać dłużnik lub inna wskazana przez dłużnika osoba pełnoletnia.

Szczegóły spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg w formie świadczenia rzeczowego zawarte są w regulaminie.

Aby ubiegać się o spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o spłatę zaległości z tytułu korzystania z lokalu komunalnego w formie świadczenia rzeczowego (druk GKL06 - D01)
  2. Oświadczenie - osoby wskazanej przez dłużnika do odpracowania zadłużenia (druk GKL06 - D02)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 pokój 118, pod numerem telefonu 94 35 515 08 lub w Kołobrzeskim TBS, ul. Artyleryjska 3, pod numerem telefonu 94 354 74 71 wew. 202 oraz na stronie internetowej www.odpracujdlug.plPrezydent
Anna Mieczkowska


Pamiętaj, nie jesteś sam!

Wiele rodzin też ma problemy z opłacaniem czynszu za mieszkanie. Powiedz, co potrafisz robić, a my postaramy się wykorzystać Twoje możliwości. W wykonywaniu prac może Ci pomóc rodzina, przyjaciele, znajomi.

Uwolnij się od problemu
Szczegóły jak można odpracować swój dług w Kołobrzeskim TBS.
Krok po kroku co trzeba zrobić, gdzie pójść i jakie dokumenty złożyć.
Dowiedz się jakie prace możesz wykonać i czy są one w zakresie Twoich zainteresowań.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego © All Rights Reserved.

Joomla Portale | zadzwoń 600 992 272