Twój dług przyjdź  zapytaj  odpracuj 

Potrzebujesz pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych?
Ta oferta jest dla Ciebie!


Jak to zrobić?

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia nr 89/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. proponujemy umożliwienie dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spłatę zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg w formie świadczenia rzeczowego.

O spłatę zadłużenia za lokal w formie świadczenia rzeczowego może ubiegać się dłużnik, który spełnia następujące warunki:

  1. zajmuje lub zajmował lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
  2. posiada zadłużenie z tytułu obecnie lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
  3. wystąpi do Prezydenta z pisemnym wnioskiem o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.

Świadczenie rzeczowe może wykonywać dłużnik lub inna wskazana przez dłużnika osoba pełnoletnia.

Szczegóły spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg w formie świadczenia rzeczowego zawarte są w regulaminie.

Aby ubiegać się o spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o spłatę zaległości z tytułu korzystania z lokalu komunalnego w formie świadczenia rzeczowego (druk GKL06 - D01)
  2. Oświadczenie - osoby wskazanej przez dłużnika do odpracowania zadłużenia (druk GKL06 - D02)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 pokój 118, pod numerem telefonu 94 35 515 08 lub w Kołobrzeskim TBS, ul. Artyleryjska 3, pod numerem telefonu 94 354 74 71 wew. 202 oraz na stronie internetowej www.odpracujdlug.pl



Prezydent
Anna Mieczkowska


Pamiętaj, nie jesteś sam!

Wiele rodzin też ma problemy z opłacaniem czynszu za mieszkanie. Powiedz, co potrafisz robić, a my postaramy się wykorzystać Twoje możliwości. W wykonywaniu prac może Ci pomóc rodzina, przyjaciele, znajomi.

Uwolnij się od problemu
Szczegóły jak można odpracować swój dług w Kołobrzeskim TBS.
Krok po kroku co trzeba zrobić, gdzie pójść i jakie dokumenty złożyć.
Dowiedz się jakie prace możesz wykonać i czy są one w zakresie Twoich zainteresowań.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego © All Rights Reserved.

Joomla Portale | zadzwoń 600 992 272